ورود به سیستم

ISC

http://conf.isc.gov.ir/irurban

 

پوستر

حوزه های تحت پوشش کنگره

 

حوزه امور اقتصادی و گردشگری

حوزه حمل و نقل، محیط زیست و فناوری اطلاعات

ارتقاء کیفیت محیط زیست شهری

استفاده و بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)

حوزه شهرسازی، معماری، عمران و خدمات شهری

حوزه فرهنگی ـ اجتماعی و ورزش

حوزه بهداشت و سلامت

حوزه بحران آب در شهرسازی

حوزه های هنر در شهرسازی

حوزه آینده پژوهی

حوزه بحران ریزگردها

انجمن جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران به جمع حامیان کنگره پیوست

تاریخ ثبت: 1396/05/20

دکتر عیسی ابراهیم زاده رئیس انجمن جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران طی نامه ای رسمی حمایت آن نهاد علمی را از کنگره اعلام کرد


نظرات کاربرانپورتال آنلاین مدیریت و داوری همایش ویرایش 4 kavoshHamayesh