ورود به سیستم

ISC

http://conf.isc.gov.ir/irurban

 

پوستر

حوزه های تحت پوشش کنگره

 

حوزه امور اقتصادی و گردشگری

حوزه حمل و نقل، محیط زیست و فناوری اطلاعات

ارتقاء کیفیت محیط زیست شهری

استفاده و بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)

حوزه شهرسازی، معماری، عمران و خدمات شهری

حوزه فرهنگی ـ اجتماعی و ورزش

حوزه بهداشت و سلامت

حوزه بحران آب در شهرسازی

حوزه های هنر در شهرسازی

حوزه آینده پژوهی

حوزه بحران ریزگردها

پروفسوراسماعیل علی اکبری به جمع اعضای شورای سیاستگذاری کنگره پیوست

تاریخ ثبت: 1396/04/22

دکتر اسماعیل علی اکبری استاد تمام گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری و عضوهیئت علمی سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور و عضو قطب علمی و توسعه پایدار محیط جغرافیایی دانشگاه شهید بهشتی به جمع اعضای شورای سیاست گذاری کنگره پیوست


نظرات کاربرانپورتال آنلاین مدیریت و داوری همایش ویرایش 4 kavoshHamayesh