ورود به سیستم

ISC

http://conf.isc.gov.ir/irurban

 

پوستر

حوزه های تحت پوشش کنگره

 

حوزه امور اقتصادی و گردشگری

حوزه حمل و نقل، محیط زیست و فناوری اطلاعات

ارتقاء کیفیت محیط زیست شهری

استفاده و بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)

حوزه شهرسازی، معماری، عمران و خدمات شهری

حوزه فرهنگی ـ اجتماعی و ورزش

حوزه بهداشت و سلامت

حوزه بحران آب در شهرسازی

حوزه های هنر در شهرسازی

حوزه آینده پژوهی

حوزه بحران ریزگردها

دانشگاه شهید چمران اهواز به جمع حامیان کنگره پیوست

تاریخ ثبت: 1396/04/22

نظربه رایزنی های دبیرخانه کنگره با مجامع معتبر علمی کشور دانشگاه شهید چمران اهواز طی یک نامه  با معرفی اعضای هیئت علمی آن دانشگاه جهت عضویت در کمیته علمی کنگره حمایت رسمی خود را از کنگره اعلام کرد


نظرات کاربرانپورتال آنلاین مدیریت و داوری همایش ویرایش 4 kavoshHamayesh