ارزیابی عوامل ارتقا مهارت نوشتن خلاق در دانش آموزان دبیرستانی

ارزیابی عوامل ارتقا مهارت نوشتن خلاق در دانش آموزان دبیرستانی

انگیزه پیشرفت
دانش آموز خلاق
عوامل مؤثر در افزایش مهارت نوشتن
ارزیابی عوامل ارتقا مهارت نوشتن خلاق در دانش آموزان دبیرستانی
بررسی عوامل موثر بر افزایش مهارت نوشتن خلاق در دانش آموزان متوسطه
دانلود پایان نامه كارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی درسی
دانلود پایان نامه كارشناسی ارشد علوم تربیتی

رفتن به سایت اصلی

دانلود پایان نامه كارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی درسی

ارزیابی عوامل ارتقا مهارت نوشتن خلاق در دانش آموزان دبیرستانی

(مطالعه موردی:استان بوشهر)

 

*آپدیت سوم نیز بصورت رایگان ضمیمه شد!

پرسشنامه آزمون انگیزه پیشرفت

پرسشنامه شماره آزمون خلاقیت 

پرسشنامه شناسایی روش‌های مؤثر در افزایش مهارت نوشتن خلاق در دانش‎آموزان

 

 

مقدمه   

در نظام آموزشی ایران به تفكر منطقی، توانایی بیان كلامی، خوب خواندن توجه بیشتری نسبت به توانایی فضایی، خلاقیت و تفكر شهودی می‌شود . این توجه نباید راه را بر هنرمندان و خلاقان مسدود نماید چرا كه جامعه همانگونه كه به علم و منطق نیاز دارد به هنر و خلاقیت نیز احتیاج دارد.جامعه‌ی پویا  و پرتلاش امروزی یك لحظه درنگ نمی كند تا بتواند به فنون جدید و قدرت والای علمی دست پیدا كند . در چنین عصری كه عصر شكوفایی و بهره جستن از نبوغ بزرگان علمی، پژوهندگان ،مخترعین ، مبتكرین، صنعتگران و… است برای اداره سازمان‌های اجتماعی ـ فرهنگی ـ اقتصادی و آموزش جامعه به فكر و ذهن افراد خلاق   نیاز است ،  تا بتوان همگام و همپای پیشرفت جامعه به پرورش  افراد خلاق اقدام نمود.

 

     بسیاری بر این عقیده‌اند كه خلاقیت  امری ذاتی است و فقط خداوند این ودیعه خود را به عده‌ای از انسانها بخشیده و قابل آموزش و آموختنی نیست . عده‌ای با این عقیده مخالفند و ابراز می دارند خداوند به همه انسانها یكسان نعمت بخشیده این افراد (خلاقان) از این نبوغ خدادادی خود ، بیشترین بهره را برده‌اند و نیز معتقدند كه خلاقیت صفت مشترك تمامی انسانها است كه با پرورش آن می توان آن را از حالت ركود درآورد و از حالت بالقوه به بالفعل تبدیل كرد و بالعكس می‌توان خلاقیت را با آموزش ناصحیح و غلط از ریشه خشكاند. تحقیقات ادعای گروه دوم را تصدیق كرده و خلاقیت را صفت مشترك تمام انسانها دانسته ، اما مقدار و نوع خلاقیت از فردی به فرد دیگر متفاوت می‌دانند و هر انسانی به نوعی از خلاقیت خود بهره می‌برد یكی زیاد یكی كم(پیرخایفی،1376). این تحقیقات نشان داده است كه رشد و پرورش خلاقیت از همان بدو تولد و دوران كودكی آغاز می‌شود و در دوران دبیرستان به مرحله شكوفائی خود نزدیك می‌شود. البته اگر این توانایی در انسان پرورش یابد تا پایان عمر به غنای والای علمی آن افزوده می‌شود. 

 

     هدف كلی از این پژوهش بررسی عوامل مؤثر در افزایش مهارت نوشتن خلاق در دانش‌آموزان مقطع متوسطه استان بوشهر می باشد.

 

 

کلمات کلیدی:

خلاقیت

انگیزه پیشرفت

دانش آموز خلاق

برنامه ریزی درسی

عوامل مؤثر در افزایش مهارت نوشتن

 

 

 

 

فهرست مطالب

فصل اول : كلیات

1ـ1 مقدمه 2

1ـ2 بیان مسئله 6

1ـ3 اهمیت و ضرورت پژوهش 9

1ـ4 اهداف پژوهش 10

1ـ5 فرضیه‌های پژوهش 11

1ـ6 تعاریف عملیاتی متغیرها 12

1ـ6 ـ1 نوع متغیرهای تحقیق 12

1ـ6 ـ2 مراحل اندازه‌گیری متغیرها 13

1ـ6 ـ 3 تعریف متغیرها 13

 

فصل دوم : ادبیات پژوهش

2ـ1 خلاقیت چیست ؟ 17

2ـ2 تعریف خلاقیت 20

2ـ3 روند شكل گیری خلاقیت 21

2ـ4 خصوصیات افراد خلاق 22

2ـ5 راه‌های پرورش خلاقیت 25

2ـ6 موانع خلاقیت 27

2ـ7 انگیزه عاملی جهت تحقق خلاقیت نوشتاری 30

2ـ8 نقش آموزش در پرورش نوشتن خلاق 33

2ـ9 محیط خانواده و تأثیر آن بر خلاقیت 36

2ـ10 نقش تكرار و تمرین نوشتن بر نوشتن خلاق 37

2ـ11 تأثیر مطالعه بر نوشتن خلاق 39

2ـ12 نقش قصه‌گویی در پرورش نوشتن خلاق 41

2ـ13 تشویق عاملی كارساز در پرورش نوشتن خلاق 44

2ـ14 نقش كودكستان و مراكز پیش دبستانی در بروز خلاقیت   46

2ـ15 نقش بازی‌های كودكانه در پرورش خلاقیت   47

2ـ16 تأثیر اوقات فراغت بر نوشتن خلاق 49

2ـ17 مروری بر تحقیقات انجام شده 51

 

فصل سوم : روش پژوهش

3ـ1 نوع تحقیق 71

3ـ2 جامعه آماری و ویژگی‌های آن 71

3ـ3 روش نمونه‌گیری و حجم نمونه 71

3ـ4 ابزار گردآوری داده‌ها 72

3ـ5 پایایی و روایی پرسشنامه‌ها 72

3ـ5ـ1 پایایی و روایی آزمون خلاقیت 72

3ـ5ـ2 پایایی و روایی آزمون انگیزه پیشرفت 75

3ـ5ـ3 پایایی و روایی پرسشنامه محقق ساخته 75

3 ـ 6 شیوه نمره‌گذاری آزمون‌ها 76

3-6-1 نمره‌گذاری آزمون خلاقیت 76

2-6-2 نمره‌گذاری آزمون انگیزه پیشرفت 76

3ـ7 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 76

 

فصل چهارم : یافته‌های تحقیق

4ـ1 یافته‌های توصیفی 78

4ـ2 یافته‌های مربوط به فرضیه‌های تحقیق (آمار استنباطی) 91

 

فصل پنجم : بحث و نتیجه‌گیری

5ـ1 بحث و نتیجه‌گیری 98

5ـ2 پیشنهاد نظری و علمی پژوهش 102

5ـ3 محدودیت‌های پژوهش 105

منابع و مأخذ

منابع و مأخذ   107

پیوست‌ها

پرسشنامه شماره (1) پرسشنامه محقق ساخته 116

پرسشنامه شماره (2) آزمون انگیزه پیشرفت (ACMT) 119

پرسشنامه شماره (3) آزمون خلاقیت جمال عابدی 125

 

فهرست جدول‌ها و نمودارها

جدول شماره 3 ـ1 دامنه نمره خلاقیت  

جدول شماره 3 ـ2 دامنه نمره انگیزه پیشرفت  

جدول شماره 4 ـ 1 توزیع فراوانی میزان خلاقیت آزمودنی‌ها 

جدول شماره 4 ـ2 توزیع فراوانی میزان خلاقیت آزمودنی‌های خلاق 

جدول شماره 4 ـ3 توزیع فراوانی میزان خلاقیت آزمودنی های  عادی 

جدول شماره 4 ـ4 توزیع فراوانی میزان انگیزه پیشرفت آزمودنی های  پسر به تفکیک خلاق و عادی 

جدول شماره 4 ـ5 توزیع فراوانی میزان انگیزه پیشرفت آزمودنی‌های  دختر به تفکیک خلاق و عادی 

جدول شماره 4 ـ6 توزیع فراوانی میزان علاقه‌مندی آزمودنی‌های  به امور فرهنگی هنری 

جدول شماره 4 ـ7 توزیع فراوانی به خاطر آوردن دوران کودکی 

جدول شماره 4 ـ8 توزیع فراوانی تداعی دوران کودکانه توسط بازی‌های کودکانه 

جدول شماره 4 ـ9 توزیع فراوانی علاقه‌مندی پاسخگویان به بازی‌ها 

جدول شماره 4 ـ10 توزیع فراوانی انجام دادن کارهای فرهنگی ـ هنری 

جدول شماره 4 ـ11 توزیع فراوانی وضعیت تحصیلات اولیه آزمودنی ها 

جدول شماره 4 ـ12 میزان علاقه‌مندی دانش‌آموزان به مطالعه کتاب و روزنامه 

جدول شماره 4 ـ13 توزیع فراوانی میزان گذران اوقات فراغت آزمودنی ها 

جدول شماره 4 ـ14 میزان علاقه‌مندی به شنیدن قصه و داستان 

جدول شماره 4 ـ15 میزان خستگی نسبت به نوشتن دفتر خاطرات، یادداشت یا هر گونه تمرین نوشتاری 

جدول شماره 4 ـ16 میزان تشویق پاسخگویان به انجام مهارت نوشتن 

 

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق امیدواری

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق امیدواری مبانی نظری امیدواری پیشینه امیدواری دانلود مبانی نظری امیدواری پیشینه تحقیق امیدواری ادبیات نظری امیدواری فصل دوم پایان نامه امیدواری مبانی نظری و پیشینه تحقیق امیدواری ادبیات و مبانی نظری امیدواری رفتن به سایت…

 • پاورپوینت اهمیت برنامه اوقات فراغت

  پاورپوینت اهمیت برنامه اوقات فراغت دانلود رایگان پاورپوینت اهمیت برنامه اوقات فراغت پاورپوینت اهمیت برنامه اوقات فراغت اهمیت برنامه اوقات فراغت برنامه ریزی اوقات فراغت فواید اوقات فراغت اوقات فراغت و بهزیستی اوقات فراغت برنامه ریزی شده بنیاد و اساس…

 • پیش بینی تراوش در سد خاکی با مدل شبکه عصبی

  پیش بینی تراوش در سد خاکی با مدل شبکه عصبی علل خرابی سدهای خاکی پیش بینی تراوش از بدنه سد خاکی پیش بینی تراوش از بدنه سدهای خاکی با داده کاوی بکارگیری داده کاوی در پیش بینی تراوش از بدنه…

 • مدیریت استراتژیک سرمایه های انسانی

  مدیریت استراتژیک سرمایه های انسانی سرمایه انسانی مدیریت منابع انسانی مدیریت استراتژیک سرمایه انسانی دانلود پاورپوینت رشته مدیریت مدیریت استراتژیک سرمایه های انسانی دانلود پاورپوینت مدیریت استراتژیک سرمایه های انسانی رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت رشته مدیریت مدیریت استراتژیک…

 • بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و مدیریت مشارکتی با توسعه سازمانی

  بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و مدیریت مشارکتی با توسعه سازمانی فرهنگ سازمانی مدیریت مشارکتی توسعه سازمانی آموزش و پرورش بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و مدیریت مشارکتی با توسعه سازمانی در بین دبیران مقطع متوسطه شهرستان بندرعباس بررسی رابطه فرهنگ سازمانی…

 • پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی مواد با عنوان استحصال مس به روش هیدرومتالورژی از کانه‌های اکسیدی

  پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی مواد با عنوان استحصال مس به روش هیدرومتالورژی از کانه‌های اکسیدی استحصال مس روش هیدرومتالورژی کانه های اکسیدی هیدرو متالورژی مس استحصال مس به روش هیدرومتالورژی از کانه های اکسیدی دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد…

 • پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 10 (حسابداري كمكهاي بلاعوض دولت)

  پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 10 (حسابداري كمكهاي بلاعوض دولت) دانلود رایگان پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 10 (حسابداري كمكهاي بلاعوض دولت) پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 10 (حسابداري كمكهاي بلاعوض دولت) پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 10 پاورپوینت حسابداري كمكهاي بلاعوض دولت پاورپوینت…

 • پروپوزال ارزیابی عملکرد بانک با کارت امتیازی متوازن

  پروپوزال ارزیابی عملکرد بانک با کارت امتیازی متوازن ارزیابی عملکرد در بانک ارزیابی عملکرد کارکنان بانک ملت شاخص های ارزیابی عملکرد بانک ارزیابی عملکرد کارکنان با کارت امتیازی متوازن ارزيابي عملكرد سازمان با روش كارت امتيازي متوازن (bsc) پروپوزال ارزیابی…

 • معماری قصر الحمراء (بصورت کامل و جامع)

  معماری قصر الحمراء (بصورت کامل و جامع) قصر الحمراء کاخ الحمراء معماری سنتی معماری خارجی معماری قصر الحمراء نقشة كامل الحمراء سیستم همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فروش فایل fileina فروشگاه ساز فایل فروشگاه…

 • تئوری و طراحی سازمان

  تئوری و طراحی سازمان تئوری و طراحی سازمان سازماندهی و تشكیلات تئوری و طراحی ساختار سازمان ها و تئوری سازمان سیستم باز مدیریت استراتژیك و اثربخشی سازمان مدیریت استراتژیك ساختار و طراحی سازمان تكنولوژی تولید كالا،خدمات و اطلاعات تكنولوژی تولید…